Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 04 2018

lambadada
15:54

Najwspanialszą rzeczą, jaką możesz komuś podarować, jest Twój własny rozwój.

Kiedyś mówiłem: Jeśli Ty zaopiekujesz się mną, ja zaopiekuję się Tobą.

Dziś mówię: Ja zaopiekuję się sobą dla ciebie, jeśli Ty zaopiekujesz się sobą dla mnie.

— Jim Rohn
Reposted fromasz asz viasoulwax soulwax

January 03 2018

lambadada
14:10
5095 8775 500
truth about love.
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viasoulwax soulwax

December 23 2017

lambadada
16:18
0223 79d5
Reposted fromGIFer GIFer viasoulwax soulwax
lambadada
16:17
9739 fe45 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamempra mempra
lambadada
16:17
4855 40a3
Reposted fromhighlmittel highlmittel viamempra mempra
lambadada
16:17
9984 839c 500
iChuj
Reposted fromUbik Ubik viamempra mempra

December 22 2017

lambadada
14:03
Reposted fromszszsz szszsz viamempra mempra

December 21 2017

lambadada
21:28
4334 17b0 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viamempra mempra
lambadada
19:18
3802 6316 500
Reposted frommsofall msofall viamempra mempra
lambadada
19:13
7536 eeef 500
Reposted fromnutt nutt viamempra mempra
lambadada
19:13
7460 3f37 500
Reposted fromkarolinnaa karolinnaa viamempra mempra
lambadada
19:02
5560 6a0f
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viamempra mempra
lambadada
19:02

ty kontra przyprawa o którą kazała ci się nie martwić

Reposted fromlarwyastralne larwyastralne viamempra mempra

December 20 2017

lambadada
21:17
2156 c140
Reposted fromMiziou Miziou viaampajewska ampajewska
21:05
9600 3066 500

con-ti:

A visual metaphor for falling in love.

lambadada
21:05
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee viaanakarenina anakarenina
lambadada
21:04
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBrilliant Brilliant
lambadada
21:02
lambadada
21:01
Czytanie zawsze pomaga przeczekać.
— ~Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromholdmy holdmy viaemblemat emblemat
21:00
8151 4044 500

blueeyed-beachbum:

Dressing rooms are multi-purpose.

Reposted fromamatore amatore viasuben suben
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl