Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 28 2017

lambadada
14:00
4506 9d41 500
Reposted fromkelu kelu viamempra mempra
lambadada
13:59
3280 e3ce 500
Reposted fromlele lele viasoulwax soulwax

November 22 2017

lambadada
20:11
6134 31c0 500
Reposted fromtfu tfu viaHypothermia Hypothermia
lambadada
20:10
7000 2c07 500
show some respect Valentina
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viasmoke11 smoke11
lambadada
20:07
Była późna jesień. Włóczykij szedł dalej na południe, lecz co jakiś czas rozstawiał namiot i pozwalał dniom mijać, jak chcą, chodził sobie i przyglądał się różnym rzeczom, nic nie myśląc i nic nie pamiętając, i dużo spał. Zachowywał ostrożność, ale niczym się właściwie nie interesował i nie obchodziło go, dokąd idzie - chciał tylko iść dalej.

Tove Jansson, Dolina Muminków w listopadzie
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie vianergo nergo
lambadada
20:07
Rzeczywistość już od jakiegoś czasu jest naprawdę pojebana.
— S.K. Tremayne
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaisolro aisolro
lambadada
20:05
Potrzebuję rozmowy z kimś kto ma taki sam bałagan w głowie jak ja, nikt inny tego nie zrozumie.
Reposted fromalmostlover almostlover viaSilentForest SilentForest
lambadada
20:05
6207 74ca 500
Reposted frombladeush bladeush viaSilentForest SilentForest
19:56
lambadada
19:55
5203 787b 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viacitiesofnight citiesofnight
lambadada
19:54
5473 f8cf
Reposted fromzciach zciach viamerydocholery merydocholery
lambadada
18:58
2087 c033
Reposted fromtgs tgs viasweetnothingg sweetnothingg
lambadada
18:58
Jeden, głupi, przypadkowy wieczór. Jeden głupi, przypadkowy wieczór i się rozsypujesz. Orientujesz się, że to nie jest teraźniejszość, która niosłaby przyszłość, którą chcesz. Ale już nic nie jest takie, jakie było. I to co chciałaś dawno się skończyło. Zostaniesz w tym co właściwe. To nie jest złe. Kiedyś zostanie tęsknota, ale się odnajdziesz. Będzie dobrze. Będzie spoko.
Reposted fromredsth redsth viasweetnothingg sweetnothingg
18:54
Nie chciałam nic więcej poza tym, by ta relacja po prostu przetrwała te wszystkie próby, na które ją oboje wystawiliśmy.
Reposted fromsoplica soplica viagosiuuaam16 gosiuuaam16
18:54
9414 12be
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viagosiuuaam16 gosiuuaam16
lambadada
18:47
7490 b906 500
ok
Reposted fromqb qb viaoutkapa outkapa
18:43
7651 c454 500
Reposted fromsentientshrubbery sentientshrubbery viaplugss plugss

November 18 2017

22:34
8971 b8c0
Reposted fromCokeProblem CokeProblem
lambadada
22:30
9042 fbce
Reposted fromverronique verronique
22:18
0585 3cc4 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl