Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2018

lambadada
16:14
Kobiety mają to do siebie, że oddają, oddają, oddają wszystko, co kurwa mają facetom. Swoje ciało, swój czas, swoje zainteresowania. Aż w końcu dla nich samych już nie zostaje nic. I w pewnym momencie się dziwią. Jak to, byłam taką zajebistą laską, a teraz on jest moim całym życiem i już mnie nie chce?
— Piotr C./ Pokolenie Ikea
lambadada
16:13
lambadada
16:10
5887 e1d1 500
Reposted fromexistential existential viasoulwax soulwax
lambadada
16:07
5766 7f94
Reposted fromzimnaa zimnaa viamempra mempra
lambadada
16:06
5691 ea06 500
Reposted fromkaiee kaiee viamempra mempra
lambadada
16:04
0140 a3db
Ewa Lipska
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viasoulwax soulwax
lambadada
16:03
5811 116e 500
Reposted fromMtsen Mtsen viasoulwax soulwax
lambadada
16:01
Reposted frommeem meem viaplugss plugss
lambadada
16:00
1773 3a57
Reposted frommisza misza viaplugss plugss
16:00
3856 32da 500

kulturtava:

Mostar, Bosnia, September 1992, Bosnian soldier plays the piano in the destroyed music classroom

Reposted fromSuzi Suzi viaflesz flesz

February 12 2018

lambadada
17:13
6126 20ec 500
Reposted fromtfu tfu viazamknioczy zamknioczy

January 30 2018

lambadada
15:36
lambadada
15:35
0505 1f4d 500
Reposted frompiehus piehus viasoulwax soulwax
lambadada
15:28

January 04 2018

lambadada
15:54

Najwspanialszą rzeczą, jaką możesz komuś podarować, jest Twój własny rozwój.

Kiedyś mówiłem: Jeśli Ty zaopiekujesz się mną, ja zaopiekuję się Tobą.

Dziś mówię: Ja zaopiekuję się sobą dla ciebie, jeśli Ty zaopiekujesz się sobą dla mnie.

— Jim Rohn
Reposted fromasz asz viasoulwax soulwax

January 03 2018

lambadada
14:10
5095 8775 500
truth about love.
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viasoulwax soulwax

December 23 2017

lambadada
16:18
0223 79d5
Reposted fromGIFer GIFer viasoulwax soulwax
lambadada
16:17
9739 fe45 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamempra mempra
lambadada
16:17
4855 40a3
Reposted fromhighlmittel highlmittel viamempra mempra
lambadada
16:17
9984 839c 500
iChuj
Reposted fromUbik Ubik viamempra mempra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl