Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2018

lambadada
15:28
lambadada
15:28
0150 479b 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasweetnothingg sweetnothingg
lambadada
15:28
0152 f08f 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasweetnothingg sweetnothingg
lambadada
15:25
3514 e86c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasoundaddicted soundaddicted
lambadada
15:25
2864 f93d 500
Reposted frommeem meem viasoundaddicted soundaddicted

April 07 2018

lambadada
16:22
Reposted fromFlau Flau viamempra mempra
lambadada
16:22
1425 90c5
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viamempra mempra
lambadada
16:19
1523 cd17
Reposted fromfungi fungi viamempra mempra

March 28 2018

lambadada
19:40
lambadada
19:39
8481 2837 500
MorDom
19:27
5300 64f7 500
proszę,niebądź,zmianytoostatnieczegomipotrzeba
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaMartwa13 Martwa13
lambadada
19:25
Reposted fromHeadbanger Headbanger viackisback ckisback
lambadada
19:21
2539 8be2 500
Reposted fromkaiee kaiee viaamarus amarus
lambadada
18:49
Reposted frommrrru mrrru viathesmajl thesmajl
lambadada
18:44
2991 f3f8
Reposted fromsohryu sohryu viamempra mempra

March 21 2018

lambadada
17:33
4866 9b8e 500
Reposted fromtfu tfu viamempra mempra
lambadada
17:31
4888 a498 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viamempra mempra

March 13 2018

lambadada
17:52
Człowiek nigdy nie zna swojego serca. Zimą koło naszej jednostki prowadzono jeńców niemieckich. Szli przemarznięci, z podartymi kołdrami na głowie, w popalonych płaszczach. A mróz był taki, że ptaki spadały w locie. Zamarzały. W tej kolumnie jeńców szedł jakiś żołnierz... Chłopiec... Na twarzy zamarzały mu łzy... A ja wiozłam na taczkach chleb do stołówki. On nie może oderwać oczu od taczek, nie widzi mnie, tylko te taczki. Chleb... Chleb... Biorę jeden bochenek, odłamuję kawałek i daję Niemcowi. On bierze... Bierze i nie wierzy... Nie może uwierzyć... Nie wierzy!
Byłam szczęśliwa... Byłam szczęśliwa, że nie mogę nienawidzić. Sama się wtedy sobie dziwiłam.
— Swietłana Aleksijewicz, "Wojna nie ma w sobie nic z kobiety"
Reposted from1923 1923 viacytaty cytaty
lambadada
12:12
lambadada
11:49
4271 a17c 500
może?
Reposted fromsouxie souxie viaplacekijacek placekijacek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl