Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2017

lambadada
14:29
lambadada
14:27
1156 79ca
...of course
Reposted fromsponzy sponzy viamempra mempra

April 24 2017

15:37
7004 1522 500

20aliens:

watercolor on paper by Mark Adams.

Reposted fromundeceased undeceased
15:35
6925 0241 500
Reposted fromzombizombi zombizombi
15:19
lambadada
15:02
7521 75f1
Mariusz Hermanowicz
15:01
7699 e95d
Reposted fromamatore amatore viasoulwax soulwax

April 21 2017

16:21
2292 2e1d
15:20
4624 a182

introvertunites:

If you’re an introvert, follow introvertunites.

Reposted fromAmericanlover Americanlover viamempra mempra
lambadada
15:20
5957 537c 500
Reposted frombadsesamestreet badsesamestreet viamempra mempra
lambadada
15:20
7526 cb5b 500
lambadada
15:19
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viamempra mempra
lambadada
15:19
8113 6a5e
Reposted fromtfu tfu viamempra mempra
15:07
lambadada
15:06
0655 66d7
Reposted fromtfu tfu viadancingwithaghost dancingwithaghost
lambadada
15:06
7269 07e8 500
Reposted fromsosna sosna viadancingwithaghost dancingwithaghost

April 19 2017

lambadada
12:50
Strumień twoich słów zakończony słowospadem z wysokości ust  spada ciężką masą na mnie.  Wiem że wiesz że nie śpię,  kiedy milczę myślę.
Dorośnij. Dorośnij. 
— Miuosh feat. Katarzyna Nosowska - Tramwaje i gwiazdy
lambadada
12:48
3762 b8ab
Reposted fromalicemeow alicemeow viasoulwax soulwax
lambadada
12:47
lambadada
12:45
Nikt Ci tak nie dopierdoli jak najbliżsi. Mam dość. 
— Święta święta I BŁAGAM NIECH JUŻ BĘDZIE PO ŚWIĘTACH
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl